เอริ...จัง http://cleokate.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=35 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 6 - มีเสน่ห์ในตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=35 Thu, 15 Dec 2005 7:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=34 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 5 - ทำทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-12-2005&group=6&gblog=34 Thu, 15 Dec 2005 6:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-12-2005&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-12-2005&group=6&gblog=33 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 9 - อย่าทะเลาะกับนาย เพราะถึงอย่างไรคุณก็ไม่ชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-12-2005&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-12-2005&group=6&gblog=33 Tue, 20 Dec 2005 12:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=6&gblog=32 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 23 - อย่าเบิกคืนค่าใช้จ่ายคืนมากเกินจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=6&gblog=32 Tue, 29 Aug 2006 3:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-08-2006&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-08-2006&group=6&gblog=31 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 24 - เตรียมพร้อมเมื่อต้องเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-08-2006&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-08-2006&group=6&gblog=31 Wed, 30 Aug 2006 3:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=6&gblog=30 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 20 - หากุนซือดี เป็นที่ปรึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=6&gblog=30 Sat, 26 Aug 2006 1:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=29 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 11 - ญาติดีกับภรรยา/สามีของนาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=29 Thu, 19 Jan 2006 2:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=28 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 10 - รู้จัก รู้ใจนาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=19-01-2006&group=6&gblog=28 Thu, 19 Jan 2006 1:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-12-2005&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-12-2005&group=6&gblog=27 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" -- กฏข้อที่ 4 -- ทุ่มเวลาให้กับงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-12-2005&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-12-2005&group=6&gblog=27 Sun, 11 Dec 2005 13:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-03-2006&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-03-2006&group=6&gblog=26 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟหรือถ้วยกาแฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-03-2006&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-03-2006&group=6&gblog=26 Sun, 12 Mar 2006 1:30:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=6&gblog=25 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" -- กฏข้อที่ 3 -- มีไฟในตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=6&gblog=25 Wed, 07 Dec 2005 7:02:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-09-2006&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-09-2006&group=6&gblog=24 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 30 - ยิ้มรับความเปลี่ยนแปลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-09-2006&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-09-2006&group=6&gblog=24 Fri, 15 Sep 2006 4:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-01-2006&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-01-2006&group=6&gblog=23 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 12 - แต่งตัวให้ดี สมบทบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-01-2006&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-01-2006&group=6&gblog=23 Thu, 26 Jan 2006 4:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-04-2006&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-04-2006&group=6&gblog=22 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 19 - อ่านรายงานการเงินได้ทะลุปรุโปร่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-04-2006&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-04-2006&group=6&gblog=22 Mon, 17 Apr 2006 2:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-09-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-09-2006&group=6&gblog=21 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 26 - เลือกงานที่งาน ไม่ใช่ที่เงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-09-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-09-2006&group=6&gblog=21 Fri, 01 Sep 2006 11:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=20 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 17 - คว้าโท MBA มาให้ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=20 Thu, 09 Feb 2006 7:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=19 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 16 - เป็นนักอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-02-2006&group=6&gblog=19 Thu, 09 Feb 2006 5:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-08-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-08-2006&group=6&gblog=18 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 21 - เริ่มและปิดประชุมตรงเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-08-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-08-2006&group=6&gblog=18 Sun, 27 Aug 2006 8:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=31-08-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=31-08-2006&group=6&gblog=17 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 25 - ไขว่คว้าหาความก้าวหน้าเอาเองนะจ๊ะ พ่อคุณ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=31-08-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=31-08-2006&group=6&gblog=17 Thu, 31 Aug 2006 2:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-10-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-10-2005&group=6&gblog=16 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[กลเม็ด...เด็ดใจเจ้านาย (โดย จรีพร แก้วสุขศรี )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-10-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-10-2005&group=6&gblog=16 Mon, 10 Oct 2005 10:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=15 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่างจากรอยร้าว --- โกรธ หรือหงุดหงิดใจ ลองอ่านอันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=15 Mon, 28 Aug 2006 6:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=14 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 22 - รับโทรศัพท์ด้วยตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-08-2006&group=6&gblog=14 Mon, 28 Aug 2006 5:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-09-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-09-2006&group=6&gblog=13 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 27 - เลือกบริษัทอย่างรอบคอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-09-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-09-2006&group=6&gblog=13 Sat, 02 Sep 2006 10:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=6&gblog=12 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 18 - รู้จักเขียนให้เป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=6&gblog=12 Thu, 13 Apr 2006 8:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=11 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 15 - พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=11 Mon, 06 Feb 2006 4:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=10 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 14 - ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=10 Mon, 06 Feb 2006 3:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-05-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-05-2008&group=1&gblog=25 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ได้อัพบล็อกมาตั้งนาน . . . ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-05-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-05-2008&group=1&gblog=25 Mon, 12 May 2008 8:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-06-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-06-2007&group=1&gblog=24 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบเดือนพอดี กับงานใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-06-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-06-2007&group=1&gblog=24 Fri, 15 Jun 2007 19:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-09-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-09-2006&group=1&gblog=23 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างมุม ต่างมอง ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-09-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-09-2006&group=1&gblog=23 Wed, 13 Sep 2006 1:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=1&gblog=22 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงแสนโรแมนติก .. กิ๊ก กิ๊ก ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=29-08-2006&group=1&gblog=22 Tue, 29 Aug 2006 7:44:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-11-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-11-2005&group=1&gblog=21 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นหวัดงอมแงม +.+ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-11-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-11-2005&group=1&gblog=21 Sun, 13 Nov 2005 6:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-01-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-01-2006&group=1&gblog=20 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวสู่ปีที่ 8 ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-01-2006&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-01-2006&group=1&gblog=20 Tue, 10 Jan 2006 2:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-02-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-02-2006&group=1&gblog=19 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[แบ่งบุญให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ -- จากการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-02-2006&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-02-2006&group=1&gblog=19 Tue, 14 Feb 2006 11:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-11-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-11-2006&group=1&gblog=18 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ชูจังบวชแล้ววันนี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-11-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-11-2006&group=1&gblog=18 Tue, 28 Nov 2006 21:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=24-10-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=24-10-2005&group=1&gblog=17 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Halloween มาแกะฟักทองกันเถอะ!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=24-10-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=24-10-2005&group=1&gblog=17 Mon, 24 Oct 2005 3:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-09-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-09-2006&group=1&gblog=16 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากขับรถเป็นที่สุดในชีวิต ... ก็วันนี้ ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-09-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-09-2006&group=1&gblog=16 Sat, 23 Sep 2006 9:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-10-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-10-2005&group=1&gblog=15 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ เกาลัด + + ต้ม + + ไม่ใช่คั่ว อิอิ (แผนโหดทรมานเกาลัดน้อย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-10-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-10-2005&group=1&gblog=15 Tue, 04 Oct 2005 5:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-12-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-12-2005&group=1&gblog=14 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[งานคริสต์มาสปี 2005 ณ บ้านน้อยใน Lowell]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-12-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-12-2005&group=1&gblog=14 Mon, 26 Dec 2005 10:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-12-2005&group=1&gblog=13 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Merry Christmas!!! ... ตกแต่งต้นคริสมาสต์กันน้า.... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-12-2005&group=1&gblog=13 Mon, 12 Dec 2005 12:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-09-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-09-2006&group=1&gblog=12 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Eri's Store -- EVERYTHING MUST GO! --]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-09-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-09-2006&group=1&gblog=12 Sat, 09 Sep 2006 10:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-11-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-11-2005&group=1&gblog=11 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ เกือบเสียสวยด้วยความที่อยากเอาใจแฟน +++ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-11-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-11-2005&group=1&gblog=11 Thu, 17 Nov 2005 7:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-11-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-11-2005&group=1&gblog=10 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีความสุขได้ขนาดนี้กับการชงชาร้อนหอมๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-11-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-11-2005&group=1&gblog=10 Thu, 10 Nov 2005 11:18:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด เพื่อละความถือมั่นในกายตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=5 Sat, 18 Feb 2006 12:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด ถวายพรพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=4 Sat, 18 Feb 2006 12:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำวัตรเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-02-2006&group=7&gblog=3 Sat, 18 Feb 2006 12:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=7&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำวัตรเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=13-04-2006&group=7&gblog=2 Thu, 13 Apr 2006 8:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=7&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[พระคาถาสวดป้องกันภัยสิบทิศ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=7&gblog=1 Tue, 28 Feb 2006 10:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=9 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 13 - ยิ้มเข้าไว้ เพราะยิ้มเป็นโรคติดต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=06-02-2006&group=6&gblog=9 Mon, 06 Feb 2006 3:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=8 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 8 - เคารพนายของคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=8 Sat, 17 Dec 2005 10:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=7 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 7 - ขวนขวายร่วมงานกับนายที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=17-12-2005&group=6&gblog=7 Sat, 17 Dec 2005 0:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-12-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-12-2005&group=6&gblog=6 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 2 No One Is Entitled to Anything! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-12-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-12-2005&group=6&gblog=6 Sun, 04 Dec 2005 1:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-10-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-10-2005&group=6&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[+ + + หัดตายทุกวัน... เกิดทุกวัน + + +]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-10-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=20-10-2005&group=6&gblog=5 Thu, 20 Oct 2005 3:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-12-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-12-2005&group=6&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 1 Work Hard and Smart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-12-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-12-2005&group=6&gblog=4 Sat, 03 Dec 2005 6:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-09-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-09-2006&group=6&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 28 - ขอให้ผู้อื่นประเมินการทำงานของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-09-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=04-09-2006&group=6&gblog=3 Mon, 04 Sep 2006 11:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=6&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA["ทะเลาะกับนาย ยังไงก็ไม่ชนะ" กฏข้อที่ 29 - ยึดความถูกต้องเป็นหลักในการทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=6&gblog=2 Thu, 07 Sep 2006 10:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=22-10-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=22-10-2005&group=6&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ มีความรู้ ต้องมีความดี +++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=22-10-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=22-10-2005&group=6&gblog=1 Sat, 22 Oct 2005 11:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=4&gblog=8 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Black Forest Cake . . . มีแต่รูปมายั่วน้ำลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-08-2006&group=4&gblog=8 Sat, 26 Aug 2006 9:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-04-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-04-2006&group=4&gblog=7 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมปังแห่งเทศกาลอีสเตอร์ Hot Cross Buns -- ภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีหล่ะ .... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-04-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-04-2006&group=4&gblog=7 Tue, 18 Apr 2006 8:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-12-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-12-2005&group=4&gblog=6 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้กตุ๊กตาหิมะ Mr. Frosty ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-12-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=27-12-2005&group=4&gblog=6 Tue, 27 Dec 2005 2:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Strawberry Cream Tart … มาแล้วค่ะ พร้อมวิธีทำ .... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 Sun, 14 May 2006 14:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-10-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-10-2005&group=4&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ถั่วหอมหวาน ... sugar and spice nuts ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-10-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-10-2005&group=4&gblog=4 Tue, 11 Oct 2005 1:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-04-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-04-2006&group=4&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[บัตเตอร์ครีม สูตรประจำตระกูล*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-04-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=23-04-2006&group=4&gblog=3 Sun, 23 Apr 2006 5:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[White Velvet Butter Cake --เค้กเนยสดสูตรไข่ขาวล้วนค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=2 Sat, 08 Oct 2005 8:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Lemon Upside-Down Cake ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=08-10-2005&group=4&gblog=1 Sat, 08 Oct 2005 4:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=3&gblog=8 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[มันต้มขิง เจ้าค่า ... .. .. Sweet Potatoes in Ginger Tea ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-12-2005&group=3&gblog=8 Wed, 07 Dec 2005 5:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-04-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-04-2006&group=3&gblog=7 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>> ไข่หวานย่าง <<<<< Tamago]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-04-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=26-04-2006&group=3&gblog=7 Wed, 26 Apr 2006 5:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-11-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-11-2005&group=3&gblog=6 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Bitter Melon Omelette]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-11-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=15-11-2005&group=3&gblog=6 Tue, 15 Nov 2005 5:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-11-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-11-2005&group=3&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ยำคะน้ากรอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-11-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=30-11-2005&group=3&gblog=5 Wed, 30 Nov 2005 6:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-10-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-10-2005&group=3&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ซุปครีมหน่อไม้ฝรั่ง Cream of Asparagus Soup]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-10-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=09-10-2005&group=3&gblog=4 Sun, 09 Oct 2005 10:09:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=3&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ถั่วแดงร้อนกับโมจิย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=28-02-2006&group=3&gblog=3 Tue, 28 Feb 2006 12:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-04-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-04-2006&group=3&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>>> โอโกโนมิยากิ -- Okonomiyaki <<<<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-04-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=10-04-2006&group=3&gblog=2 Mon, 10 Apr 2006 7:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=05-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=05-10-2005&group=3&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวมันไก่ แบบง่ายๆ กินกันสองคน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=05-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=05-10-2005&group=3&gblog=1 Wed, 05 Oct 2005 10:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-09-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-09-2006&group=2&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Polar Caves ... ถ้ำหมีขั้วโลก (แต่ไม่ได้อยู่ขั้วโลกนะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-09-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-09-2006&group=2&gblog=5 Mon, 11 Sep 2006 13:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-04-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-04-2006&group=2&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลชมดอกซากุระบาน +++ Washington D.C.'s Cherry Blossom Festival+++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-04-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-04-2006&group=2&gblog=4 Sun, 02 Apr 2006 7:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-09-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-09-2006&group=2&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Whale Watch ... ไปดูปลาวาฬกันมั้ยคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-09-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=18-09-2006&group=2&gblog=3 Mon, 18 Sep 2006 1:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตบ้านๆ + + boston & lowell + +]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 Sat, 01 Oct 2005 9:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกสวยงามด้วยม่านน้ำ + + Niagara Falls + + ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2005&group=2&gblog=1 Sat, 01 Oct 2005 8:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-10-2005&group=1&gblog=9 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีน้องหมาสีเข้มๆ จะให้ชื่อว่า "เจ้าเกาลัด"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=12-10-2005&group=1&gblog=9 Wed, 12 Oct 2005 2:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=25-11-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=25-11-2006&group=1&gblog=8 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นนาย ... ใช่ว่าจะง่ายกว่าเป็นลูกน้อง ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=25-11-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=25-11-2006&group=1&gblog=8 Sat, 25 Nov 2006 14:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-10-2005&group=1&gblog=7 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[+ + แตกๆๆๆๆ แหลกละเอียดเลย...หน้าฉัน + + (ความสะเหร่อประจำวัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=02-10-2005&group=1&gblog=7 Sun, 02 Oct 2005 9:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2006&group=1&gblog=6 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้หนอ ... ประเทศไทยที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=01-10-2006&group=1&gblog=6 Sun, 01 Oct 2006 1:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=16-09-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=16-09-2006&group=1&gblog=5 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ตั๋วกลับเมืองไทยแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=16-09-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=16-09-2006&group=1&gblog=5 Sat, 16 Sep 2006 3:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-09-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-09-2006&group=1&gblog=4 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจมันหวิวๆ เมื่อถึงคราวย้ายบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-09-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=14-09-2006&group=1&gblog=4 Thu, 14 Sep 2006 8:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-11-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-11-2005&group=1&gblog=3 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เงียบๆ และไม่รู้จะกินอะไรเป็นข้าวเย็นดี...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-11-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=11-11-2005&group=1&gblog=3 Fri, 11 Nov 2005 8:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=1&gblog=2 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[Success without contentment is yet another illusion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=07-09-2006&group=1&gblog=2 Thu, 07 Sep 2006 2:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://cleokate.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสนุกราคาสี่เหรียญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cleokate&month=03-09-2006&group=1&gblog=1 Sun, 03 Sep 2006 6:16:11 +0700